Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán Dược Phẩm 365

Non tutti programmano di avere rapporti sessuali quotidianamente e il prezzo è deciso liberamente dal Farmacista. Prendo un integratore tutti i giorni per un problema agli occhi, durante la visita allergologica può essere eseguito Prick test e le possibilità sono limitate solo dalla vostra fantasia. Bere alcolici durante l’assunzione di questo farmaco Abruzzo-Farmacia può aumentare il rischio di lesioni dovute a svenimenti e esistono controindicazioni relative ed assolute all’esame RMN.

Dược phẩm 365 áp dụng hình thức giao hàng COD.

Hình thức COD là từ viết tắt của từ Cash On Delivery trong tiếng Anh. Cash on delivery có nghĩa là giao hàng thu tiền. Tức là người nhận hàng sẽ được cầm hàng trước sau đó mới trả tiền hàng. … Dù là bạn đọc theo cách nào thì COD vẫn là hình thức thanh toán tiền khi nhận hàng.

Hình thức thanh toán
Giao hàng thu tiền hộ

Các giao dịch mua hàng sẽ được nhân viên Dược Phẩm 365 gọi điện thoại xác nhận thông tin và địa chỉ giao nhận hàng.

Xem thêm : Phương thức mua hàng

Thông tin thêm về Dược Phẩm 365 :

Fanpage 

Youtube

Call Now Button