Đầy hơi là cảnh báo của bệnh gì

Đầy hơi là tình trạng dạ dày có cảm giác đầy căng và khó chịu. Lý do chủ yếu là do tích khí trong dạ dày. Thường đầy hơi là vấn đề sức khỏe phổ biến và vô hại. Nhưng trong một số trường hợp, đầy hơi cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nghiêm trọng.